Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Värmland fr.o.m 24 maj. Förbudet omfattar även alla öar och således också vår klubbholme. Vi ber alla medlemmar följa med på räddningstjänstens hemsida för information. http://Raddningkarlstad.se