Uteplatser vinterförvaring

För medlem som har speciella skäl för att inte sjösätta sin båt kan dispens sökas hos styrelsen senast 31 maj för den kommande sommarperioden.

Styrelsen prövar varje enskilt fall för sig.

De som inte tänker ha kvar sin uteplats vintersäsongen 2023/24 vill vi ha uppsägning av uteplatsen senast 31 augusti.

Tänk på ordningsreglerna som gäller på uteplatsen.

Mvh

Styrelsen/Kansliet, Ann

Läs mer här >>

Avgifter >>