Stadgar och Regler för skjul och bryggverksamhet

Klicka på länken så hittar du regler för skjul och bryggverksamhet.

Regler för skjul och bryggverksamheten.

 

Uthyrning av bryggplatser i andrahand.

Vi har för att underlätta för medlemmar som vill hyra ut sin bryggplats i andra hand skapat en pärm, som hänger vid anslagstavlan i klubbhuset.
Som bryggplatsägare åker man ner till klubbhuset och skriver in sitt namn i denna pärm, sedan kan den medlem som vill hyra en bryggplats i andra hand gå in i klubbhuset och titta i pärmen och därigenom få kontakt med bryggplatsägaren.

Klicka på länken så visas stadgarna som vid behov kan skrivas ut

kbks 2018 års stadgar