Organisation

Ordförande   Börje Meijer,  Mobil: 076-787 94 47  borje.meijer@skorstensteknik.se 

Vice Ordförande  Jonas Lindvall,  Mobil: 070-279 92 21   jonaslindvall87@gmail.com

Kansli (taggar/fakturor)Ann Skoglund, Mobil: 070-355 54 06  karlstadbatklubb@gmail.com

Uteplatsansvarig Sören Svensson, Mobil: 070-399 31 72    s_ren_svensson@hotmail.com

Skjul & Bryggansvarig   Christer Silwerfeldt, Mobil: 070-671 81 00   christer@silwerfeldt.se

Kranansvarig Conny Karlsson 070 565 99 20 conny_276@telia.com