Organisation

Nu börjar IT-verksamheten långsamt fungera

Från och med 1 april fungerar e-postadresser till styrelsen enligt följande

ordforande@karlstadbatklubb.se
kansli@karlstadbatklubb.se
hamnen@karlstadbatklubb.se
holmen@karlstadbatklubb.se
brygga.skjul@karlstadbatklubb.se
uteplatser@karlstadbatklubb.se
teknik@karlstadbatklubb.se
web@karlstadbatklubb.se

Adresserna är kopplade till resp befattningshavares egen e-postadress så att meddelandet förhoppningsvis kommer fram utan större omvägar