Kranlyft!

Vi finner det nödvändigt att påminna om att allt arbete som blir gjort i hamnen och på holmen , blir gjort på frivillig bas utan ekonomisk kompensation. Det gäller också kranarbete. Våra frivilliga kranlyftare upplever att enskilda medlemmar förväntar hjälp med kranlyft på dagar som inte är avtalade på förhand. Detta skapar givetvis problem för våra frivilliga , som sträcker sig långt för att hjälpa till. Klubben har därför bestämt att erbjuda kranlyft bestämda dagar och tider. Detta under förutsättning att man ger besked /bokar med några dagars framförhållning. Måndagar kl. 10.00-12.00 och tisdagar kl.17.00-19.00