Krandagar

SJÖSÄTTNING 2024 kl 08.00-12.00

4 Maj, 11 Maj, 25 Maj och 1 Juni


TORRSÄTTNING 2024 kl 08.00-12.00

7 Sep, 14 Sep, 21 Sep och 5 Okt


Medlemmar kan utan avgift sjö- och torrsätta sin båt på fastställda dagar för kranlyft. En båt per medlem lyfts utan avgift på lyftdagarna.

Kö bildas sjösättningsdag från Hedjämnan mot kranområde och torrsättningsdag längs inkörsvägen från grind B mot kranområde.
Ansvarig personal finns på plats en kvart före starttid. Ingen förhandsbokning på ordinarie lyftdagar. Mastkran respektive servicebrygga får inte utnyttjas under sjö- eller torrsättningsdagar.

OBS! Ansvarig funktionär får endast lyfta försäkrade båtar. Medtag intyg / försäkringsbevis.

Lyft utanför fastställda tider ersätts med för tiden gällande avgiftslista. Avgift erläggs mot kvitto, kontant eller SWISCH 123 395 21 81.
För bokning utanför fastställda tider kontakta kranansvarig:
Hansa Engqvist 072 506 17 22 hansa.kbkkran@gmail.com


Funktionärer

Klubbholmen: Lena Bakke

Mobil: 070-322 94 96   ledaba@live.se   

Kranansvarig: Hansa Engqvist

mobil: 072 506 17 22 hansa.kbkkran@gmail.com

Skjul- och bryggansvarig: Christer Silwerfeldt

  christer@silwerfeldt.se  Mobil: 070-671 81 00

Uteplatsansvar:  Sören Svensson

s_ren_svensson@hotmail.com  Mobil: 070-399 31 72

Klubbåt:  Leif Strandmark

 leifstrandmark@gmail.com   Mobil: 070-3330500 

Klubbåt: Per-Anders Almgren

perra106@hotmail.com  Mobil: 070-873 28 92

Kansli: Ann Skoglund

karlstadbatklubb@gmail.com   Mobil: 0703-555406


Funktionärer sjö- och torrsättning

Kranförare: Christer Lundberg 

christerlundberg.l@gmail.com  Mobil: 0702-662068

Kranförare: ”Hansa” Engqvist

hansa.kbkkran@gmail.com  Mobil: 072-506 17 22

Kranförare: Olle Arvidsson

arvidsson.anders.olov@telia.com   Mobil: 0706-351805

Kranförare: Conny Karlsson

conny_276@telia.com    Mobil: 0705-659920

Kranförare: Dennis Jacobsson

jacobsson.dennis@telia.com   Mobil: 0706-360927

Traktorförare: Conny Karlsson

conny_276@telia.com  Mobil: 070-565 99 20

Traktorförare: Olle Arvidsson

arvidsson.anders.olov@telia.com  Mobil: 0706-351805

Traktorförare: Hansa Engqvist hansa.kbkkran@gmail.com Mobil: 072-506 17 22


Krandagar 2024 Öppnas i nytt fönster

Kranintyg (Pdf) Öppnas i nytt fönster