Bottenfärgsanering

Första steget i bottenfärgsaneringsprojektet är att samtliga som anmält intresse tar ett färgprov från sin båt i enlighet med instruktionen nedan. (OBS! Om du inte anmält intresse för att delta ännu, kan du fortfarande göra detta genom att maila vårt kansli (karlstadbatklubb@gmail.com) Skriv: Anmäler mig till bottenfärgsaneringsprojektet och ange ditt namn och medlemsnummer) 

SÅ HÄR TAR DU ETT PROV PÅ DIN BOTTENFÄRG 

Skrapa av färg in till gelcoaten från en yta på ett par kvadratcentimeter, en tredjedel in från fören. På båda sidor av båten. Gör på samma sätt en tredjedel in från aktern, på båda sidor av båten. Fyra provytor räcker. Använd en hink eller dylikt för att samla upp avskrapet. Mängden avskrapat material bör vara ca tio gram, vilket motsvarar ungefär två teskedar. Det avskrapade färgmaterialet läggs i en fryspåse. Påsen förses med en etikett på utsidan med båtägarens namn, medlemsnummer, båttyp och datum. Använd en klisterlapp eller en bit maskeringstejp att skriva på. Förslut påsen noga med tejp och lägg den i vita postlådan inne i klubbstugan senast 2023-10-31. 

Genom klubbens försorg skickas sedan proverna för analys till ett analysföretag rekommenderat av Svenska Båtunionen. Kostnaden för analysen på ca 800:-/prov betalas av projektet. 

Efter att klubben fått testresultaten från analysföretaget kommer respektive båtägare att få ta del av resultatet, som självfallet behandlas strikt konfidentiellt av Karlstad Båtklubb. 

Under vintern kommer styrelsen att förbereda kommande steg i projektet, så att sanering ska kunna ske innan sjösättning våren 2024.