För medlemmar

KANSLIET

Handlägger medlemsärenden: nya medlemmar, fakturor, adressändringar och taggar .

Kansliet nås via:  Ann Skoglund  karlstadbatklubb@gmail.com

Mobil: 070-355 54 06


EKONOMISK INFORMATION

I och med det nya verksamhetsåret 1 sep 2015 kommer fakturor att kunna skickas ut med e-post.  Kom ihåg att anmäla e-postadress eller ändrad e-postadress till kansliet och att tillåta tjänsten.


Viktigt att känna till
Kontonummer: bg 427-5319, Organisationsnr: 873201-2078

Besöksadress: Hedjämnan 20, 654 60 Karlstad
Postadress: Box 5063, 650 05 Karlstad