För medlemmar

KANSLIET
Kansliet nås via mail: karlstadbatklubb@gmail.com

EKONOMISK INFORMATION
I och med det nya verksamhetsåret 1 sep 2015 kommer fakturor att kunna skickas ut med e-post.  Kom ihåg att anmäla e-postadress eller ändrad e-postadress till kansliet och att tillåta tjänsten.

EKONOMIANSVARIG
Klubbens ekonomiska ärenden hanterar
Lena Bakke   Mobil: 0703-229496   ledaba@live.se

MEDLEMSANSVARIG
Handlägger medlemsärenden och BAS medlemsregister: nya medlemmar, matrikel, adressändringar .
Ingrid Kjellman   karlstadbatklubb@gmail.com

HAMNKAPTEN

Vid frågor rörande anläggningen på Heden kontakta gärna vår hamnkapten Olle Warodell Mobil: 0705-811081

Viktigt att känna till
Kontonummer: bg 427-5319, Organisationsnr: 873201-2078

Besöksadress: Hedjämnan 20, 654 60 Karlstad
Postadress: Box 5063, 650 05 Karlstad