HAMNEN

Klubbstugan

Karlstad Båtklubb har även en egen klubbstuga på Heden vackert placerad vid älven. För sjö- och torrsättning disponerar vi en 16 tons kran med bredvidliggande ramp för trailer och vagnar. Under 2013 har klubben investerat i en modern spolanläggning med två spolplattor och en ny reningsanläggning enligt senaste föreskrifter. Samtidigt har sugtömning av toaletter i och utanför båt anordnats vid mastkranen.

Kranen
Max lyftvikt är 14 ton. Max längd ca 12-13 meter. Max bredd 4,4 meter.
Vid lyft av större båtar måste bland annat hänsyn tas till påverkan av vind. Kranansvarig avgör om lyft kan ske.
Båtlyft på ordinarie lyftdagar är gratis för medlemsbåtar. En båt per medlem lyfts utan avgift på lyftdagarna.


Rampen 

Hamnen innefattar också en asfalterad ramp för torrsättning eller sjösättning med trailer eller vagn