Medlemsärenden

Vi har för tillfället problem med ärendeformuläret och ber er därför att e-posta ditt ärende till oss. Uppge vad ditt ärende gäller samt uppge ert för-/efternamn, adress, personnummer och telefonnummer så återkopplar vi inom kort. Vi läser e-posten ca en gång i veckan.

E-post: karlstadbatklubb@gmail.com 

Telefon: 070 355 54 06

Vänligen Styrelsen