Avgiftsberäkning för uteplatser

Styrelsen påminner om att det i förbindelse med årsmötet i november 2017 blev beslutat att avgiften skulle ökas , för att undvika att båtar som inte blir sjösatta på sommaren blir liggande på uteplatserna. Mer information om detta finner ni under Årsmöteförhandlingar/Proposition nr 1 Avgiftsberäkning uteplatser 2017. Avgift kommer därmed att tas ut för båtar som ligger kvar under sommaren.