Avgifter

Fastställda avgifter Karlstad båtklubb

Verksamhetsåret 2020-09-01 – 2021-08-31


Inträdesavgift ny medlem: 1650kr 
Årsavgift huvudmedlem: 590kr
Årlig tilläggsavgift för familjemedlemskap: 150kr

       Årsavgift för skjul:

Träskjul 9 meter: 1075kr

Träskjul 11 meter: 1120kr

Shipport A, B, C, J: 1225kr

Shipport D, E, F, P: 1470kr

Plåtskjul: 1370kr

Båthus 90: 1650kr

Årsavgift för uteplatser

Plats G, H, I, K, M, R, T: 1470kr

Plats L: 1230kr 

Plats N, O, S: 1715kr 

Årsavgift för bryggplats: 1340kr


För båtlyft gäller diverse regler som kan läsas under separat blad för kranregler. Nedan visas prissatta lyft.

Max lyftvikt är 14 ton. Max längd ca 12-13 meter. Max bredd 4,4 meter.
Vid lyft av större båtar måste bland annat hänsyn tas till påverkan av vind. Kranansvarig avgör om lyft kan ske.

Båtlyft på ordinarie lyftdagar är gratis för medlemsbåtar. En båt per medlem lyfts utan avgift på lyftdagarna.

Medlemsbåt under 12 meter upp till 10 ton.

Lyftning ej ordinarie lyftdag. 350kr 

Traktorservice vid samma tillfälle: 250kr

 Medlemsbåt över 12 meter, 10 – 14 ton.

Lyftning ej ordinarie lyftdag: 550kr

 Traktorservice vid samma tillfälle: 350kr

Traktorservice vid ramp: 250kr

Vagnplats tillfällig uppställning över sommaren: 250kr 

Mastförvaring i mastskjul: 250kr

Depositionsavgift för uteplats enligt kontrakt: 250kr

Vimpel: 125kr

Dekal: 25kr

Passertagg: 110kr(Max 2 st. per huvudmedlem och 1 st. per röstberättigad familjemedlem.)

Nedmontering av tält på uteplats: Verklig kostnad


Lyft av icke medlemsbåtar

Båt under 12 meter, vikt upp till 10 ton: 1500kr 

Båt över 12 meter, vikt upp till 10 ton: 2000kr 

Båt över 12 meter, vikt 10 – 14 ton: 3000kr

Fastställda avgifter karlstad båtklubb 2019-2020 (pdf)