Avgifter

Fastställda avgifter Karlstad båtklubb

Verksamhetsåret 2023-09-01 – 2024-08-31


Inträdesavgift ny medlem: 1650kr 
Årsavgift huvudmedlem: 690kr
Årlig tilläggsavgift för familjemedlemskap: 150kr/Stödmedlem 400kr

       Årsavgift för skjul:

Träskjul 9 meter: 1075kr

Träskjul 11 meter: 1120kr

Shipport A, B, C, J: 1225kr

Shipport D, E, F, P: 1470kr

Plåtskjul: 1370kr

Båthus 90: 1650kr

Årsavgift för uteplatser

Plats G, H, I, K, M, R, T: 1470kr

Plats L: 1230kr 

Plats N, O, S: 1715kr 

Årsavgift för bryggplats: 1340kr


För båtlyft gäller diverse regler som kan läsas under separat blad för kranregler. Nedan visas prissatta lyft.

Max lyftvikt är 14 ton. Max längd ca 12-13 meter. Max bredd 4,4 meter.
Vid lyft av större båtar måste bland annat hänsyn tas till påverkan av vind. Kranansvarig avgör om lyft kan ske.

Båtlyft på ordinarie lyftdagar är gratis för medlemsbåtar. En båt per medlem lyfts utan avgift på lyftdagarna.

Medlemsbåt under 12 meter upp till 10 ton.

Lyftning ej ordinarie lyftdag. Sjösätta 350kr/Torrsätta420kr

Traktorservice vid samma tillfälle: Sjösätta 250kr/Torrsätta300kr

 Medlemsbåt över 12 meter, 10 – 14 ton.

Lyftning ej ordinarie lyftdag: Sjösätta 550kr/Torrsätta 660kr

 Traktorservice vid samma tillfälle: Sjösätta 350kr/Torrsätta 420kr

Traktorservice vid ramp: Sjösätta 250kr/Torrsätta 300kr

Vagnplats tillfällig uppställning: Sommar400kr/Vinter 500kr

Avgift för obokad plats: (båtkärra/bil/husvagn mm) 1000kr

Mastförvaring i mastskjul:  400kr

Depositionsavgift för tillfällig uteplats enligt kontrakt: 1000kr

Vimpel: 150kr

Dekal: 25kr

Passertagg: 150kr(Max 2 st. per huvudmedlem och 1 st. per röstberättigad familjemedlem.)

Nedmontering av tält på uteplats: Verklig kostnad


Lyft av icke medlemsbåtar

Båt under 12 meter, vikt upp till 10 ton: 1750kr

Båt över 12 meter, vikt upp till 10 ton: 2300kr

Båt över 12 meter, vikt 10 – 14 ton: 3450kr