Styrelse och funktionärer 2021/2022

Ordförande: Börje Meijer

borje.meijer@skorstensteknik.se  Mobil: 076-7879447

Vice ordf: Jonas Lindvall

jonaslindvall87@gmail.com   Mobil: 070-2799221

Kassör: Lena Bakke

ledaba@live.se   Mobil: 0703-229496

Kansli: Ann Skoglund

karlstadbatklubb@gmail.com   Mobil: 0703-555406

Sekreterare / IT ansvarig: Niclas Johansson

niclas@sunnytown.se  Mobil: 0705-669541

Uteplatsansvarig: Sören Svensson 

s_ren_svensson@hotmail.com  Mobil: 0703-993172

Skjulsamordnare: Henrik Bäckström

backstrom.h@outlook.com

Mobil: 0703-187010

Bryggsamordnare: Thomas Andersson

bryggplatsheden@gmail.com Mobil: 0738-494948

Ledamot: Conny Karlsson

conny_276@telia.com  Mobil: 0705-659920

Ledamot: Dennis Jacobsson

jacobsson.dennis@telia.com  Mobil: 070-6360927

Ledamot: Henrik Bäckström 

backstrom.h@outlook.com

Mobil: 0703-187010


Styrelsesuppleanter:

Göran Lundell  goran.lundell@telia.com   Mobil:  0703-580109

Dan Magnusson danmagnusson01@gmail.com  Mobil:  0708-811370

Håkan Lilja haakann@yahoo.com  Mobil:  0706-346933


Styrelse och funktionärer Karlstad båtklubb 2021-2022(Pdf)

Brygg- och skjulchefer Karlstad båtklubb 2020-2021(Pdf)