Styrelse och funktionärer

 

Ordförande   Börje Meijer,  Mobil: 076-787 94 47 borje.meijer@skorstensteknik.se 

Vice Ordförande  Jonas Lindvall,  Mobil: 070-279 92 21  jonaslindvall87@gmail.com

Kassör Lena Bakke, Mobil: 070-322 94 96  ledaba@live.se

Sekreterare/IT  Niclas Johansson, Mobil: 070-566 95 41   niclas@sunnytown.se

Uteplatsansvarig Sören Svensson, Mobil: 070-399 31 72   s_ren_svensson@hotmail.com


Styrelseledamot:

Jonas Lindvall,  Mobil: 070-279 92 21  jonaslindvall87@gmail.com

Sören Svensson, Mobil: 070-399 31 72   s_ren_svensson@hotmail.com

Lena Bakke, Mobil: 070-322 94 96  ledaba@live.se

Niclas Johansson, Mobil: 070-566 95 41   niclas@sunnytown.se

Henrik Bäckström,  Mobil: 076-608 92 12  backstrom.h@outlook.com

Dennis Jacobsson,  Mobil: 070-636 09 27  jacobsson.dennis@telia.com

Conny Karlsson,  Mobil: 070-565 99 20  conny_276@telia.com

Göran Lundell,  Mobil:  0703-580109 goran.lundell@telia.com   


Styrelsesuppleanter:

Magnus Kjellman,  magnus.kjellman@gmail.com  Mobil: 072-566 86 10

Dan Magnusson,   danmagnusson01@gmail.com  Mobil:  0708-811370

Håkan Lilja,   haakann@yahoo.comMobil:  0706-346933


Övriga funktioner:

Kansli (taggar/fakturor)Ann Skoglund, Mobil: 070-355 54 06  karlstadbatklubb@gmail.com

Elansvarig   Henrik Karlsson, Mobil: 073-643 77 80  henken100@hotmail.com

Nycklar(Ej tagg)Jeanette Englund,Mobil: 073-771 72 22 jeanette_northbeach@hotmail.com

Klubbholmsansvarig  Lena Bakke, 070-322 94 96  ledaba@live.se

Skjul & Bryggansvarig   Christer Silwerfeldt, Mobil: 070-671 81 00  christer@silwerfeldt.se

Kranansvarig Hansa Engqvist 072 506 17 22 hansasventilation@gmail.com

Klubbåtsansvarig Leif Strandmark 070 333 05 00 leifstrandmark@gmail.com

Klubbåt Per Anders Almgren 070 873 28 92 perra106@hotmail.com

Tvättanläggning Håkan Lilja 070 634 69 33 haakann@yahoo.com


Funktionärer sjö och torrsättning

Kranförare: Conny Karlsson 070 565 99 20 conny_276@telia.com

Kranförare: Olle Arvidsson 070 635 18 05 arvidssonandersolov@telia.com

Kranförare: Dennis Jacobsson 070 636 09 27 jacobsson.dennis@telia.com

Kranförare: Christer Lundberg 070 266 20 68 christerlundberg@gmail.com

Kranförare: Hansa Engqvist 072 506 17 22 hansasventilation@gmail.com

Traktorförare: Conny Karlsson 070 565 99 20 conny_276@telia.com

Traktorförare: Olle Arvidsson 070 635 18 05 arvidssonandersolov@telia.com

Traktorförare: Hansa Engqvist 072 506 17 22 hansasventilation@gmail.com


Styrelse och funktionärer Karlstad båtklubb 2023-2024(Pdf)

Brygg- och skjulchefer Karlstad båtklubb 2022-2023(Pdf)