Om Klubben

Vi är en ideell ekonomisk förening med omsorg om våra medlemmars intresse för båtliv som huvuduppgift. Klubbområdet, som vi arrenderar av Karlstads kommun, ligger vid Klarälvens östra gren på Hedens industri-område i slutet på Hedjämnan. Här tillhandahåller klubben mark för 12 brygg- och 24 skjulföreningar samt ett antal uteliggarplatser.
För sjö- och torrsättning disponerar vi en 16 tons kran med bredvidliggande ramp för trailer och vagnar. Under 2013 har klubben investerat i en modern spolanläggning med två spolplattor och en ny reningsanläggning enligt senaste föreskrifter. Samtidigt har sugtömning av toaletter i och utanför båt anordnats vid mastkranen.
Medlemmarna disponerar även ett omtyckt ”andningshål” i form av en klubbholmen på udden av Sättersholmen. Området är en del av ett natur-reservat vilket sätter lite krav på omtanke vid användande och skötsel.