Vårens städdag

På grund rådande situation i landet avseende Covid-19 har årets vårstäddag på Heden ställts in. 

Förhoppningsvis så får vi en ny chans i höst.