Minskad öppentid på grindarna

För att minska risken att obehöriga åker in genom grindarna när de står öppna efter att medlem passerat, gör vi nu ett försök med minskad öppentid.

Från 1 minut till 30 sekunder.

Försöket pågår tiden 1 Nov – 31 Dec.

Återkoppla gärna på karlstadbatklubb@gmail.com 
vad ni tycker om detta.

Styrelsen

Kranlyft igen v41


Glada nyheter för er som inte kunnat torrsätta era båtar. Älven har lugnat sig och vi kommer att börja använda kranen igen redan till helgen.