Torrsättning 2020 är igång..

TORRSÄTTNING SKER MELLAN KL 08.00-12.00 FÖLJANDE LÖRDAGAR 5/9, 12/9, 19/9 OCH 3/10


Medlemmar kan utan avgift sjö- och torrsätta sin båt på fastställda dagar för kranlyft. En båt per medlem lyfts utan avgift på lyftdagarna.

Kö bildas sjösättningsdag från Hedjämnan mot kranområde och torrsättningsdag längs inkörsvägen från grind B mot kranområde.
Ansvarig personal finns på plats en kvart före starttid. Ingen förhandsbokning på ordinarie lyftdagar. Mastkran respektive servicebrygga får inte utnyttjas under sjö- eller torrsättningsdagar.

OBS! Ansvarig funktionär får endast lyfta försäkrade båtar. Medtag intyg / försäkringsbevis. Här hittar du ditt intyg för utskrift Intyg(pdf)

Lyft utanför fastställda tider ersätts med för tiden gällande avgiftslista. Avgift erläggs mot kvitto, kontant eller SWISCH 123 395 21 81.
För bokning utanför fastställda tider kontakta kranchef:
Christer Lundberg, christerlundberg.l@gmail.com
tel: 0702-66 20 68.