SWISH-konto

Klubbens Swish-nummer är  123 395 21 81                        Du måste själv ha ett Swish-konto knutet till ett bankkonto och en app att hantera det med.
När medlemmar betalar ange medlemsnummer och skäl till betalningen.