IT-nyheter

Vi kommer att från nästa vecka ha egna e-postadresser knutna till @karlstadbatklubb.se för ordforande, kansli, hamnen, brygga.skjul, uteplatser, webb, teknik och holmen. De kommer att kopplas för vidaresändning till respektive ansvarig person i styrelsen. Exempel: kansli@karlstadbatklubb.se