Sopsortering på klubbholmen!

Till alla som använder vår fina klubbholme! Kom ihåg att man ENDAST kan lämna brännbart avfall i soptunnorna på ön. Allt glas och andra sopor som inte kan brännas är den enskildes ansvar att ta med hem. Vi är så nöjda med att vi har sophämtning överhuvudtaget och vill inte riskera att detta blir borta p.g.a dålig sortering från medlemmar och andras sida. Hjälp oss att upprätthålla detta!