Länsstyrelsen upphäver eldningsförbudet i Värmland

Eldningsförbudet har upphävts 18. Juni på grund av sjunkande brandriskprognos i länet. Länsstyrelsen Värmland manar dock till fortsatt försiktighet i skog och mark. www.lansstyrelsen.se