Minskad öppentid på grindarna

För att minska risken att obehöriga åker in genom grindarna när de står öppna efter att medlem passerat, gör vi nu ett försök med minskad öppentid.

Från 1 minut till 30 sekunder.

Försöket pågår tiden 1 Nov – 31 Dec.

Återkoppla gärna på karlstadbatklubb@gmail.com 
vad ni tycker om detta.

Styrelsen