Städdag Lö 23/10 kl 10.00-16.00 på klubbområdet, Heden.

Klockan 10.00 ges information om vad som ska göras. Hedenområdet behöver ses över innan vintern kommer.

Klubben bjuder på korv, bröd och mos.

Ta gärna med egna redskap för slyröjning.


Väl mött.
Styrelsen.