Bottenfärgsanering

 Bottenfärgsanering Karlstad Båtklubb. 

Första steget i bottenfärgsaneringsprojektet är att samtliga som anmält intresse tar ett färgprov från sin båt i enlighet med instruktionen nedan. (OBS! Om du inte anmält intresse för att delta ännu, kan du fortfarande göra detta genom att maila vårt kansli (karlstadbatklubb@gmail.com) Skriv: Anmäler mig till bottenfärgsaneringsprojektet och ange ditt namn och medlemsnummer) LÄS MER >>