ELDNINGSFÖRBUDET UPPHÄVS!

Fr.om onsdag 15.augusti kl. 8.00 råder inte längre eldningsförbud i Värmland. Man man dock till försiktighet då det lokalt kan vara torrt inskog och mark.