Regler för skjul och bryggverksamheten.

Regler för skjul och bryggverksamheten.

Uthyrning av bryggplatser i andrahand.

Vi har för att underlätta för medlemmar som vill hyra ut sin bryggplats i andra hand
skapat en pärm, som hänger vid anslagstavlan i klubbhuset.
Som bryggplatsägare åker man ner till klubbhuset och skriver in sitt namn i denna pärm,
sedan kan den medlem som vill hyra en bryggplats i andra hand gå in i klubbhuset och
titta i pärmen och därigenom få kontakt med bryggplatsägaren.