Kranlyft!

Vi finner det nödvändigt att påminna om att allt arbete som blir gjort i hamnen och på holmen , blir gjort på frivillig bas utan ekonomisk kompensation. Det gäller också kranarbete. Våra frivilliga kranlyftare upplever att enskilda medlemmar förväntar hjälp med kranlyft på dagar som inte är avtalade på förhand. Detta skapar givetvis problem för våra frivilliga , som sträcker sig långt för att hjälpa till. Klubben har därför bestämt att erbjuda kranlyft bestämda dagar och tider. Detta under förutsättning att man ger besked /bokar med några dagars framförhållning. Måndagar kl. 10.00-12.00 och tisdagar kl.17.00-19.00

Eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i hela Värmland fr.o.m 24 maj. Förbudet omfattar även alla öar och således också vår klubbholme. Vi ber alla medlemmar följa med på räddningstjänstens hemsida för information. http://Raddningkarlstad.se

Avgiftsberäkning för uteplatser

Styrelsen påminner om att det i förbindelse med årsmötet i november 2017 blev beslutat att avgiften skulle ökas , för att undvika att båtar som inte blir sjösatta på sommaren blir liggande på uteplatserna. Mer information om detta finner ni under Årsmöteförhandlingar/Proposition nr 1 Avgiftsberäkning uteplatser 2017. Avgift kommer därmed att tas ut för båtar som ligger kvar under sommaren.