Ny redaktör för hemsidan!

Maria Wiberg Tjönnfjord är ny redaktör för Karlstad Båtklubbs hemsida. Hon har ingen båt, är inte tidigare medlem i klubben och har heller inte speciellt stor erfarenhet med WordPress. Hon är däremot en obotlig optimist och tror att alla kan lära sig. I tillägg har hon dom sista åren lärt känna många av klubbens medlemmar ute på klubbholmen, där hon tillbringar en stor del av sommaren. En hemsida blir dock bara levande om alla hjälps åt och hon hoppas på många inspel, förslag och idéer.  Hennes mailadress är: mariatjonnfjord@hotmail.com Och hon nås på telefon +47 48069897